2016. január 16., szombat

Kapa Mátyás: Félhomály 1-2-3.

Megjelenés éve: 2013.

Hystoricum

438 oldal

Sorozat: Félhomály

Fülszöveg: Mi köze van egymáshoz a 2008-ban kirobbant globális gazdasági válságnak, az ókori Római Köztársaság földbirtokviszonyainak, a Frank Birodalom felosztásának, a keresztes háborúknak, a reformációnak és az amerikai függetlenségi háborúnak? Semmi! Vagy mégis? A Félhomály című kalandregény-sorozat által bemutatott szövevényes történet szerint igenis van összefüggés ezen történelmi események között! Lehetséges-e, hogy az ismert történések mögött titkok, rejtélyek állnak? Lehetséges-e, hogy a történelem folyását a világ eseményeinek egyszerű szemlélői számára láthatatlan, megismerhetetlen folyamatok, döntések, érdekek, motivációk – ha úgy tetszik összeesküvések mozgatják? Bizony lehetséges, sőt A regénysorozatban feldolgozott történet-folyam nagyobbik része vitathatatlan történelmi tény, míg a fennmaradó kisebbik rész a képzelet szüleménye. Ezen utóbbiak merész, de logikus feltételezések, és valójában nem állítható határozottan, hogy azok a valóságban bizonyosan nem így történtek. Az egyes kötetek a világtörténelem egy-egy sorsfordító eseményét dolgozzák fel az ókori Róma korszakától napjainkig. Az időben egymástól távoli cselekmények összefüggő láncolatot alkotnak, ahol a kontinuitást két dolog biztosítja. Egyrészt összekapcsolja az egyes történeteket az a körülmény, hogy valamennyi ismert történelmi esemény mögül – a félhomályból – ismeretlen gazdasági-, társadalmi-, politikai- folyamatok, összeesküvések sejlenek elő. Másrészt a különböző történelmi korokban újra és újra ugyanazon családok leszármazói bukkannak fel úgy, hogy a sors mindig másféle, ámde meghatározó szerepet szán nekik.
A Félhomály sorozat első kötete a Római hajnal címet viseli. A kalandos események Róma alapítását követő hetedik században zajlanak. Egy tehetséges, becsvágyó ifjú testvérpár – tekintélyes apja örökségét és saját tehetségét is felhasználva – megpróbálja átalakítani a válság tüneteit mutató Római Köztársaságot. Fő céljuk, hogy egy régi törvény felújítása révén korlátozzák az előkelők által birtokolt földek nagyságát, és földhöz juttassák a nincsteleneket. Titkos szövetségek, rejtélyek, demagógia, ármány, hűség és árulás mozgatják az eseményeket, a következmények pedig zűrzavar, utcai harcok, vér és a hatalmi viszonyok átrendeződése. De vajon valóban minden az aminek látszik?


Megjelenés éve: 2014.

Hystoricum

416 oldal

Sorozat: Félhomály

Fülszöveg: A Félhomály sorozat második kötetének címe Ködös Frankhon. A regény egy tudós apa és a lánya fordulatos történetén keresztül a Frank Birodalom felemelkedését, majd széthullását mutatja be. Ebben a korszakban a hétköznapi emberek az egyik napról a másikra élnek, miközben a fejük fölött új rend épül, amelyet a pápaság, a frankok, a Hispániában megtelepült arabok és Bizánc erőviszonyai, látható és láthatatlan akciói alakítanak. Szerelem, barátság, tisztelet, gyűlölet, gyarlóság és képmutatás kuszálják össze a szálakat úgy, hogy egyre nehezebb átlátni, ki, mit, miért tesz. De vajon összeáll-e a kép valaha is…?

Megjelenés éve: 2015.

Hystoricum

352 oldal

Sorozat: Félhomály

Fülszöveg: A Félhomály sorozat harmadik kötete az Árnyak Bizánc felett címet viseli, története pedig a negyedik keresztes hadjárat (1202-04) előzményeit, eseményeit és következményeit dogozza fel. A történet kezdetén III. Incének, a középkor leghatalmasabb pápájának a hívó szavára keresztesek gyülekeznek Velencében, hogy a Szentföld védelme érdekében hadjáratot indítsanak a mohamedán Egyiptom ellen. A sereg vezetői azonban nem tudják kifizetni a Velencei Köztársaság számára a szállítás költségeit, így kompromisszumra kényszerülnek. Az idős, majdnem teljesen vak, mégis energikus és nagyravágyó dózse, Enrico Dandolo felajánlja a kereszteseknek, hogy Velence is katonákkal csatlakozik a hadjárathoz, és kedvezményesen szállítja a csapatokat a keleti hadszíntérre, ha a sereg előbb fizetségként megtesz egy apró szívességet
A történet folytatása megannyi izgalmas kérdést vet fel. Mi mozgatja a hétköznapok emberét, illetve a kisebb-nagyobb emberi közösségek vezetőit cselekedeteik, döntéseik során? Vannak-e igaz és örök értékek, amelyeknek mindenképpen alá kell rendelnünk cselekedeteinket? Meddig lehet elmenni a rossz kompromisszumokban egy nagy és dicső cél érdekében? És egyáltalán, megismerhetők-e egy nagyszabású, világformáló akció valódi mozgatórugói? Ideológiák vagy gazdasági érdekek alakítják-e inkább a történelem folyását? Vajon van-e bármi összefüggés a kimondott, megismerhető célok és a valós motivációk között? Kik és miként húznak hasznot a hétköznapi emberek által alkotott tömegek manipulálásából?


Köszönet a recenziós példányért Kapa Mátyásnak és a Hystoricum kiadónak!

Engedjétek meg, hogy a Félhomály sorozat eddig megjelent három kötetét egyszerre helyezzem lábaitok elé, vélemény formájában.

Nos, kalandjaim a történelem vad vizein tovább folytatódtak. 
Nem is akárhogy.

Csináljuk megint úgy, hogy kötetenként nézzük a dolgot, oké?
Akkor lássuk!

1. Római hajnal

Bizony, ez a regény - elsősorban őt követő társaihoz mérten - még igencsak gyermekpipellőben topog, vagy ahogy maga a szerző is írta: gyermekbetegségben szenved. De az egyik legjobb első regény, amit valaha olvastam. Vajon hozzájárul-e eme kitörő lelkesedéshez az, hogy épp kedvenc történelmi korszakomról, érettségin  húzott témakörömről szól? Hmm, nem lehet kizárni ezt az eshetőséget, de nem hiszem, hogy komolyan mérvadóak lennének a végső sikerben. Mert ahhoz, hogy szeretni tudja az olvasó, kell egy kiemelkedően jó írói stílus is. Jelen esetben ez meg is volt.

Tetszett a valós és kitalált mozzanatok összefonódása. Nagyon hatásos volt az a közvetlen stílus, amivel az olvasó elé lett tárva a Gracchus-fivérek harca a belülről bűzlő köztársaságért. Szinte olyan érzésem volt, hogy Tiberiusba és Gaiusba karolva elszántan robogok a pódium felé. Ez nagyon pozitív, mert a regény tényleg szórakoztatva tanít. 
A kezdés biztató volt, de vajon fenn tudta-e tartani az érdeklődésemet a második rész?

2. Ködös Frankhon

De még mennyire! Sőt, azt kell mondjam, még az első résznél is jobban tetszett. A stílus csiszolódott, személyesebb a hangvétel is, süt belőle a történelem iránti szenvedély. Pedig ez a korszak sosem volt a szívem csücske. És mégis, totálisan megvett magának.
Igen komoly érzelmeket is kiváltott belőlem. (Pl.: Bárányszívű Becca /mindig is akartam egy ilyen elöljárót magamnak..../ legszívesebben legyilkolt volna egy bizonyos személyt. A neve E-vel kezdődik, o-ra végződik, közte pedig bb van.)

Bizony, nagyon jó irányt vett a sorozat.

3. Árnyak Bizánc felett

Mind közül pont az lett a kedvenc kötetem, ami számomra a legérdektelenebb témát dolgozza fel. Mégis, ez már bizony kirí a másik két rész közül.

A stílus immár véglegesen kiforrott, az események csak úgy záporoznak, de sosem lesznek fullasztóak, hanem csak a körmödet fogod rágni, annyira fog érdekelni, mi lesz a következő szövevényes húzás. Szinte ki sem dugtam a buksimat a lapok közül. Szabályosan szomjaztam a tudást.
Már nagyon várom, mit hoz a következő rész.

Összefoglalva az elhangzottakat: Kapa Mátyás és fordulatokban gazdag történelmi sorozata, ha nem is azonnal, de minden kétséget kizáróan a történelem rabjává tesz. Még akár a fiatalabb (mert 22 már nem számít annak, ugye?) korosztálynak is meleg szívvel ajánlom, hisz mindegyik regény felettébb olvasmányos, részletesen, de sosem nyomasztóan vezet be a történelem nagy titkaiba.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése